Cửa Hàng Mini

Hướng Dẫn Đổi Trả

Để gửi yêu cầu Đổi/Trả hàng tại Cuahangmini.com, Trước tiên Quý khách hàng cần kiểm tra điều kiện trả hàng của sản phẩm Tại Đây. Nếu thỏa các điều kiện trong Chính sách đổi trả, Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:

KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Bước 1:

Quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản đã đặt hàng trên Website: Cuahangmini.com

Hướng dẫn đổi trả tại Cửa Hàng Mini™

Bước 2:

Sau khi đăng nhập Hoàn tất, Quý khách hãy truy cập đến trang Lịch sử đơn hàng để xem tất cả đơn hàng đã đặt.

Hướng dẫn đổi trả tại Cửa Hàng Mini™

Bước 3:

Tại trang lịch sử đơn hàng, Quý khách có thể theo dõi toàn bộ lịch sử đặt hàng trước đó. Đối với các đơn hàng cần đổi trả, Quý khách hãy bấm vào nút xem chi tiết như trong hình bên dưới.

Hướng dẫn đổi trả tại Cửa Hàng Mini™

Bước 4:

Sau khi được chuyển đến trang chi tiết đơn hàng, Quý khách sẽ thấy được toàn bộ sản phẩm đã đặt trong đơn hàng đó. Đối với sản phẩm cần Đổi/Trả, Quý khách hãy bấm vào nút trả hàng như trong hình.

Hướng dẫn đổi trả tại Cửa Hàng Mini™

Bước 5:

Sau khi bắm vào nút Trả hàng ở bước 4, Quý khách sẽ được chuyển đến trang Yêu cầu Đổi/Trả hàng, tại đây Quý khách cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó bấm vào nút "Tiếp tục" để gửi yêu cầu.

Hướng dẫn đổi trả tại Cửa Hàng Mini™

Sau khi nhận được yêu cầu Đổi/Trả hàng từ Quý khách hàng, bộ phận hỗ trợ sẽ nhanh chóng liên lạc và tiến hành Đổi/Trả đơn hàng cho Quý khách.

KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN:

Đối với khách hàng chưa đăng ký thành viên tại Website Cuahangmini.com sẽ không thể theo dõi được lịch sử đơn hàng cũng như nhiều quyền lợi khác. Tuy nhiên Quý khách vẫn có thể gửi yêu cầu Đổi/Trả hàng nếu đủ điều kiện. Để Đổi/Trả sản phẩm đã đặt, Quý khách cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

Quý khách cần bấm vào nút trả hàng ở phía dưới cùng bên phải (xem hình) hoặc đến trang trả hàng Tại Đây.

Hướng dẫn đổi trả tại Cửa Hàng Mini™

Bước 2:

Sau khi được chuyển đến trang "Yêu cầu Đổi/Trả hàng" Quý khách cần điền đẩy đủ thông tin về sản phẩm cần Đổi/Trả sau đó bấm vào nút Tiếp tục để gửi yêu cầu.

Hướng dẫn đổi trả tại Cửa Hàng Mini™

Sau khi nhận được yêu cầu Đổi/Trả hàng từ Quý khách hàng, bộ phận hỗ trợ sẽ nhanh chóng liên lạc và tiến hành Đổi/Trả đơn hàng cho Quý khách.